ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2551)

อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 2"

อบรม "การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 2" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง P114