ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

โครงการทำความสะอาดหนังสือและชั้นวาง เพื่อกำจัดปัญหาเชื้อราและความชื้นภายในห้องสมุด (เช็ดด้วย 70% alcohol)
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกับแม่บ้านบริษัททำความสะอาด (9-26 มิถุนายน 2554)

ทำความสะอาดสวนหย่อมใต้บันได (นำหินกรวดไปล้าง เช็ดใบไม้ และปูพื้นใหม่โดยคนสวนคณะฯ)

ขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาจุลชีววิทยาในการเพาะเชื้อ