ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2562)

คณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย โดยคุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ