ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2562)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และคุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ