ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 8,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 8,500 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมการรักการอ่าน และเป็นแนวทางในการต่อยอดเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป