ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2566)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน โดยมี รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาภาพ: หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข