ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2566)

สถาบันเทคโนโลยีและอุดมศึกษาแห่งฮ่องกง (Technological and Higher Education Institute of Hong Kong) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 งานความร่วมมือระหว่างประเทศ นำคณะอาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีและอุดมศึกษาแห่งฮ่องกง (Technological and Higher Education Institute of Hong Kong) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข