ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2548)

บุคลากรจากสำนักงานเลขนุการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บุคลากรจากสำนักงานเลขนุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานการจัดการระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข