ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2548)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN สำหรับผู้ใช้เครื่องโน้ตบุ๊ค และระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย (เริ่มใช้งานตั้งแต่ 24 มี.ค. 48)