ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2549)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้างานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Strategic Planning Workshop) โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2549