ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2549)

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 14:00-14:30 น.