ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2551)

Mini-bookfair in Stang Mongkolsuk Library
การออกร้านของศูนย์หนังสือจุฬา BookNet และแอ็ดวานซ์มีเดียซัพพลายส์ (3 วัน)
และเชิญชวนสมาชิก ให้คัดเลือกหนังสือ และแนะนำการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด
วันที่ 10-12 มีนาคม 2551 ณ บริเวณลานห้องสมุดชั้น 2