ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2553)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศ ด้านปริมาณของเว็บไซต์ จาก การประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 ในงาน 41 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา