ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

3 มีนาคม 2554 ศูนย์หนังสือ สวทช. มอบสิ่งพิมพ์วิชาการทั้งหนังสือและวารสารจำนวน 15 กล่อง
ให้แก่ศูนย์รับบริจาคห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข