ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

7 มีนาคม 2554 คณะจากมหาวิทยาลัยชิบะเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ประสานงานโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์)