ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

29 มีนาคม 2554 ศูนย์บริจาคหนังสือฯ มอบ ปฏิทิน สมุดบันทึก ของปี 2554 ให้บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด
เพื่อนำไปบริจาคให้ ครู-นักเรียน ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด