ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือฝึกและเสริมทักษะด้านภาษา ในโครงการ กน.จิตอาสาแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย