ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2562)

กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 1 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คุณวิชิต ทองประเสริฐ ผู้โชคดีได้รับรางวัลหมวกที่ระลึก จากกิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 1 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เดินทางมารับของรางวัลที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562