ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,050 เล่ม และวารสาร จำนวน 1,150 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย โดยให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ใช้ประโยชน์ประกอบการศึกษาค้นคว้าต่อไป เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป