ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2562)

National University of Malaysia (UKM) เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ และบรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับ อาจารย์จาก National University of Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น