ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2562)

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำ SEO แบบมืออาชีพ : Backlink Strategy" 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ และ นางสาวนุชสรา บุญครอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำ SEO แบบมืออาชีพ : Backlink Strategy" ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพข่าว : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล