ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

พิธีเปิดกิจกรรม BookDay@Mahidol Science และกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "How to เตรียมต้นฉบับอย่างไร เพื่อตีพิมพ์กับ MU Press"

งานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรม BookDay@Mahidol Science ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ โดยเชิญสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำ ได้แก่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล SpringerNature ร้านนายอินทร์ Expernet Books ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซีเอ็ด Kinokuniya สำนักพิมพ์สารคดี นานมีบุ๊คส์ และ My BookStore ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร หัวหน้างาน โดยคุณวรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดกิจกรรม บริเวณ ลานกิจกรรมหน้าตึกฟิสิกส์

กิจกรรมเสวนาพิเศษครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "How to เตรียมต้นฉบับอย่างไร เพื่อตีพิมพ์กับ MU PRESS" จัดขึ้น ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับ MU PRESS โดยเล่าถึงแนวทางการสร้างสรรค์ต้นฉบับ องค์ประกอบ และหลักการเขียนต้นฉบับ การจัดการลิขสิทธิ์เบื้องต้น และขั้นตอนการทำงานร่วมกันกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ในมุมของผู้สร้างสรรค์ผลงานและสำนักพิมพ์ ก่อนตอบคำถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ กรุณาให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ทีมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน สามารถรับชมการเสวนาพิเศษย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/i_JKUI-QOW/?mibextid=uc01c0