ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 7 ราย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดย ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานสารสนเทศฯ เป็นผู้นำชม ได้แนะนำสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ซึ่งการเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนและคณะวิทยาศาสตร์