ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

กิจกรรม "Publishing OA with Wiley"

กิจกรรม "Publishing OA with Wiley" โดยวิทยากรจาก Wiley Publishing เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 และ Online ผ่าน Webex Meetings