ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 1 ในรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2565 จำนวน 23 ท่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล