ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชีววิทยา) ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 งานสารสนเทศฯ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท