ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "จัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Canva Docs รุ่นที่ 1"

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "จัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Canva Docs รุ่นที่ 1" ในรูปแบบ Hybrid สำหรับสร้างไฟล์เอกสารอย่างง่าย ที่มาพร้อมเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งตาราง รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ และกราฟิก สามารถแปลงเป็นงานนำเสนอได้ทันที และแชร์การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบ Real-Time วิทยากรโดย คุณเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30 ท่าน