ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

กิจกรรมอบรม หัวข้อ The 3rd Full Text Access Tools: Unpaywall & EZProxy Redirect (Training in English)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ The 3rd Full Text Access Tools: Unpaywall & EZProxy Redirect (Training in English) แนะนำเครื่องมือช่วยเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับเต็มอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10 ท่าน