ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

กิจกรรม BookDay@Mahidol Science วันที่สาม

ภาพบรรยากาศงาน BookDay@Mahidol Science วันที่สาม (3 มีนาคม 2566) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท