ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2548)

ผู้แทนโรงแรมโรสการ์เด้น เอไพรมรีสอร์ท มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุด

ผู้แทนโรงแรมโรสการ์เด้น เอไพรมรีสอร์ท มอบหนังสือ "The Rose Garden, A garden by the Ta Chine River" จำนวน 4 เล่ม ประพันธ์โดย ม.ล. จารุพันธ์ ทองแถม และคุณนอร์มิตา ทองแถม ให้แก่ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวหน้าห้องสมุด และรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ รับมอบ ณ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 11.00-11.30 น.