ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2548)

บรรณารักษ์จาก Hanoi University of Education เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บรรณารักษ์จาก Hanoi University of Education ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 คน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เวลา 11.30-12.30 น.