ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2551)

อาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia Sabah เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Science and Technology Students Assocation, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย จำนวน 20 คน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30-17.00 น. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยและกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์