ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม 2554)

บุคลากรสารสนเทศฯ เข้าร่วมงาน โครงการปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุม 4209 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และโรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554