ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและวารสาร 272 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 1244 เล่ม
ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554