ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20

การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง ได้มีการแนะนำคำสั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นและเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เพิ่มเติมจากการอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 เบื้องต้น" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.