ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

ศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา รัตนากร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา รัตนากร บุตรสาวของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประสพ รัตนากร ผู้ก่อตั้ง สถาบันประสาทวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการ กองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ ประสพ รัตนากร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ