ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลสำหรับจัดทำนิทรรศการ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา