ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

ผู้โชคดี กิจกรรมตอบคำถาม ครั้งที่ 5 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเบญจมาศ ศิริสมพล" ผู้โชคดีจากกิจกรรมตอบคำถาม ครั้งที่ 5 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข