ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2562)

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าดูงานระบบประตูอัตโนมัติ

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานระบบประตูอัตโนมัติ พร้อมระบบจัดการสมาชิกและบุคคลภายนอก (Visitor) ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำโดยคุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และบุคลากรงานสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.