ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2566)

กิจกรรม “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” และร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” และร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล