ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2566)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 หัวข้อ Mahidol Science People Engagement & Working Environment และ Mahidol Science Future Education โดยแสดงความคิดเห็นออนไลน์ผ่าน Microsoft Whiteboard Application เพื่อรวบรวมนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข