ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมรูปแบบ Hybrid หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการด้วย Google Scholar รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการด้วย Google Scholar รุ่นที่ 1 เแนะนำฐานข้อมูล สำหรับสืบค้นผลงานวิจัยจากทั่วโลก วิทยากรโดย คุณครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 13 ท่าน