ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

รายการ "This is a Book" บันทึกเทปโทรทัศน์ ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บริษัท MGA Media ผู้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง Money Channel ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อออกรายการ "This is a Book" ในช่วง "ครัวสมอง ห้องหนังสือ" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14.30-15.30 น.