ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

ศาสตราจารย์ ดร. Toshiomi Yoshida ผู้อำนวยการ JSPS บริจาคภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร. Toshiomi Yoshida ผู้อำนวยการ JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) ประจำประเทศไทย บริจาคภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น จำนวน 1 ภาพ ให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14.30-15.00 น. (ท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ รับมอบอย่างไม่เป็นทางการ)