ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2548)

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 10 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C111 ตึกเคมี โดย อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ หัวหน้าหน่วย Multimedia Center (เป็นรุ่นแรกที่ให้ผู้ลงทะเบียน นำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้ในการฝึกอบรมด้วย)