ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2549)

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk"

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk" ครั้งที่ 1 : 16 พฤศจิกายน 2549 โดย รุจเรขา อัศวิษณุ / ครั้งที่ 2 : 17 พฤศจิกายน 2549 โดย อภิชัย อารยะเจริญชัย ณ ห้อง P114 (ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น.)