ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2549)

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk"

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk" คครั้งที่ 3 : 20 พฤศจิกายน 2549 โดย สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ / ครั้งที่ 4 : 21 พฤศจิกายน 2549 โดย ศรีรมย์ คู้ลู้ ณ ห้อง P114 (ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น.)