ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2549)

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk"

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk" ครั้งที่ 5 : 22 พฤศจิกายน 2549 โดย ธนิษฐา ชุ่มปัก / ครั้งที่ 6 : 23 พฤศจิกายน 2549 โดย สมภพ แสนสมบูรณ์สุข ณ ห้อง P114 (ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น.)