ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2549)

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk"

โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้ - Breakfast Talk" ณ ห้อง P106 (ทุกวัน เวลา 8.30-9.00 น.)ครั้งที่ 7 : 27 พฤศจิกายน 2549 โดย ดวงพร โพธิ์บุตร / ครั้งที่ 8 : 28 พฤศจิกายน 2549 โดย มานิตา ศรีดี