ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2551)

อบรมเรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 24"

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์